Nijs

Foarferkeap start by de Jumbo-Kooistra yn Wommels

25-8-2016

De foarferkeap foar it Greidhoek’ Festival giet freed 27 augustus los by de Jumbo-Kooistra yn Wommels. In kaartsje kostet yn de foarferkeap 10 euries! Oan de doar op 17 septimber 12 euries. Bern fan 12 oan ‘t en mei 17 jier en 65+’ers meie foar de helte fan de priis nei binnen en bern ûnder de..

Lês fierder
Nijs

Tema GF’16: Ien Happy Family!

09-7-2016 2016b

It festivaltema sil dit jier wêze; “Ien Happy Family”! Dit û.o. nei oanlieding fan it fluchtelingedebat wêrby de Greidhoek’ gongers alfêst wenne kinne oan de Japanske kultuer foar as it sa wêze mocht dat der mei de tiid in tsunami oan Japanners nei ús ta komme. Sa kinne wy no alfêst foaroardielen en gefoelichheden behannelje..

Lês fierder
Nijs

Bobmerkelijke Bobjûn

21-5-2016

Op freed 20 maaie wie der wer de “Bobjûn”, organiseare foar frijwilligers, Boppers en opperBoppers(stipers) fan it Greidhoek’ Festival. Op dizze noflike jûn yn it appelhôf oan de Van Sminialeane waard der alderaardichste muzyk spile troch The Old Ditch River Hoppers út Utert en wie der in wiere parsekonferinsje foar alwer de 6e edysje fan..

Lês fierder
Nijs

Jumbo-Kooistra Opper-opperBopt GF 2016!

30-3-2016

Dit jier is Jumbo-Kooistra Wommels op ‘e nij de haadstiper fan it Greidhoek’ Festival. Wy binne der tige wiis mei dat de Jumbo(B) foar it 3e jier alwer Opper-OpperBopper is. Bob seit; “Dat liket der mar Bob!”

Lês fierder
Nijs

Greidhoek’ Festival 2016 op sneon 17 septimber!

15-3-2016

It Greidhoek’ Festival is dit jier op sneon 17 septimber. De tariedingen binne al yn folle gong en de earste bands binne al fêstlein. Ek de keunstkommisje is drok dwaande om in alderaardichst keunstprogramma ynelkoar te draaien. Mochten je noch tips of sa foar ús hawwe dan meie je gebrûk meitsje fan dit formulier. It..

Lês fierder
Nijs

Bobjûn 2016 Bob freed 20 maaie!

04-3-2016

Bob ‘s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 20 maaie. Op dizze jûn wurdt yn de tún fan de foarsitter oan de Van Sminialeane, ûnder it genot fan in hapke en in snapke en in alderaardichst stikje muzyk bekend makke wat der dit kear..

Lês fierder