Nijs

Programma Greidhoek’ Festival bekend makke!

15-5-2017

Kening Bob hat ôfrûne freed op de Bobjûn foar frijwilligers en stipers fan it Greidhoek’ Festival bekend makke wat der dit jier allegear op it Greidhoek’ Festival spylje sil en is ek it tema út de doeken dien; ‘Make Love not Wâl’. De meast yn it each springende akt op it festival is Claw Boys..

Lês fierder
Nijs

Bobjûn Bob freed 12 maaie!

18-4-2017

Bob ‘s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 12 maaie. Op dizze jûn wurdt yn de tún fan de foarsitter oan de Van Sminialeane, ûnder it genot fan in hapke en in snapke en in alderaardichst stikje muzyk, bekend makke wat der dit kear..

Lês fierder
Nijs

Greidhoek’ Festival 2017 Bob sneon 9 septimber

16-2-2017

De kûgel is troch de tsjerke! Eindelijk hawwe wy in definityfe datum fêststeld foar it Greidhoek’ Festival 2017. It wurdt dit jier hâlden op sneon 9 septimber. De earste bands binne ynmiddels alwer fêstlein en de keunstkommisje is alwer drok dwaande. No noch in tema……… Mochten jim tips of soksawat hawwe mail dizze dan nei..

Lês fierder
Nijs

Noflike feestdagen en Bob nei 2017!

22-12-2016 Noflike feestdagen Bob nei 2017

Beste freonen fan it Greidhoek’Festival!! Bob winsket jim allegear: út namme fan de Greidhoek’ kommisje Lukas Ate-Feike Jan-Jelle Aart Teade Willem en de Greidhoek’ keunstkommisje Rixt Rozemarijn Wendelien Grietje   Bob seit: `Bob nei de 7e edysje fan it Greidhoek’ Festival!`

Lês fierder
Nijs

Greidhoek’ Festival nomineare foar Friesland Pop Publykspriis

18-11-2016

It Greidhoek’ Festival is nomineare foar de Friesland Pop Publykspriis! Oare nominearden binne û.o. Into the Void, Popcity, Promised Land en it Madness festival. Om der foar te soargjen dat it Greidhoek’ Festival de Friesland Pop Publykspriis wint kinne je hjir stimme. De priisútrikking is op freed 9 desimber op it Freeze-festival yn Neushoorn yn..

Lês fierder
Nijs

Ien happy family op it Greidhoek’ Festival!

20-9-2016 GF 2016 foto Piet Douma

Wat hat Bob sneon wer fan jim en it hiele Greidhoek’ Festival genoten! Mar leafst 1600 loksikers mocht Bob ûntfange op it swimbadterrein. Se kamen oer lân (de Terp) of fia de seerûte, dy’t begûn by it Tsiispakhûs. Op de boat krigen se fia in koptillefoan in oangripend ferhaal te hearen fan in flechteling. In..

Lês fierder