Histoarje

Untstean Greidhoek’ Festival
Yn it begjin wie der Klomprock en doe kaam Bob. Fan in sympatike benefyt-muzykjûn foar swimbad De Klomp, groeide yn de geast fan Bob Ross it suksesfolle en alsidige Greidhoek’ Festival. De earste edysje yn 2011 waard troch Willem Wijnia, Wybren Jorritsma, Teade de Boer, Ate de Boer, Jos Cartens en Arnold Strikwerda opsetten, wêrby’t swimbadfoarsitter Lukas Offinga it foartou naam. In moai ploechje minsken mei in ferskaat oan kwaliteiten, mar mei itselde doel wat it festival oangie. Yntym, tsjin de tried yn, eigensinnich, kreatyf, jierliks, in unyk evenemint yn de regio fol muzyk en ferskate keunstfoarmen. De earste edysje waard lyk in grut sukses ek al barde dat yn in oaze fan wetter en drek. It wie benammen de sfear en de strakke organisaasje dy’t wurdearring krige bij de gasten en ek bij de artysten. Dat smakke nei mear. Yn 2012 kamen der al sa’n 800 besikers en dêrnei alle kearen sa’n 200 mear, sadat wy yn 2018 op sa ‘n 2000 besikers sieten. Alle edysjes wiene prachtige sfearfolle festivals mei hearlike muzyk, iterij en nuveraardige keunstprojekten west.

Yn al dy jierren hawwe der al hiel wat artysten op it Greidhoek’ Festival stien:

7 sep 2019

De Raggende Manne
The Bootleg Doors
Rey Tranquilo
The Krontjong Devils

Seewolf
Peuk
Turboguru
Farsk!
John Frost
Love Couple
The Blues Busters
Willie Darktrousers en Joost Oomen

Op freed 6 sep. wie de dûnsfoarstelling Rauw troch De Dansdivisie

22 sep 2018

Toe maar
Lucky Fonz III
Knarsetand
Leafs
Canshaker Pi
The Amp
The Hoochies
Mosken
Wiebe Kaspers (mei Greidebern)
Friso Vinyl
Fuz gie útmekoar en kaam úteinlik net

9 sep 2017

Jaap Prins & Roadhouse
Sebeare
Zea
Ciel
Douwe Dijkstra & de sneue fertoaning
Rooie Waas
Jerrey Hormone Ego Trip
Paceshifters
Anbu Gang
Claw Boys Claw
Mark Foggo

17 sep 2016

St. Tropez
The Blind Roofers
Iguana Death Cult
Pignose Willy’s
Wouter van der Wal
Hein Jaap Hilarides
The Isuzus
Assorted Travellers
De Kat
Jick Munroe and the Amazing Laserbeams
Dance Explosion
Pendants
Nyk de Vries
Poster Greidhoek Festival 2016Poster Greidhoek Festival 2016 NL

12 sep 2015

Prof Nomad Sessions
Sunny Road Show
Tseard Verbeek
Jos Hannema
Wouter van der Wal
Katie Koss
Afterpartees
Orgaanklap
Casa de la Muerte
Ellen Schoenaerts
Harm’s Fork
Abdomen
Wiegels Wjukkelmasine
Bastard Sugar
Dooxs
De Tigers fan Greonterp

13 sep 2014

Batmobile
Klavan Gadjé
Diff
Stuurbaard Bakkebaard
Flying Trashcans
Tale Kanaäns mei Nico Dijkshoorn
Qlassy
Annefloor Hoitinga
Novelle
Del Toros
De Zoete Hanen
Sväva
Buffalo Roam
The Homesick
Kiss on the Rocks kaam net y.f.m. tryste famyljeomstannichheden

14 sep 2013

Crazy/Daisy
Mr.Wallace
Blackboxred
Cosmic U
Xigatze
Einsteinbarbie
Hallo Venray
Magical Mistery Tour
Femmes Vataal
Willie Darktrousers
Esther de Jong
Miranda Hooijenga
Eeltsje Hettinga

15 sep 2012

The Fortunate Sons
Automatic Sam
Henk & Melle
dEROELS
Meindert Talma en de Snakkers
De Nije Gurbes
Nyk de Vries
Rezelman
DJ Fumes
Bob-X
Tsjêbbe Hettinga
Lody Franzen

17 sep 2011

Boys Named Sue
Elmar Kuiper
Tjerk Bootsma
Voskovs Grodzemods
Nicsz
Ljoubjr
Freddy Weima
JPG
12 strings and a band
Buy now