Kaarten

Fanôf begjin augustus binne se yn de foarferkeap te krijen by de JUMBO-Kooistra yn Wommels en Bolsward. Dêr koste se €12,– per stik!
Bêrn oan ’t en mei 12 jier en lju dy ’t Bob hjitte mei fergees nei binnen. Jongelju fan 13-17 jier en 65+’ers meie foar €5,- nei binnen. Sy kinne yn de foarferkeap gjin kaarten krije.
De kaarten foar it Greidhoek’ Festival 2019 koste op sneon 7 septimber €15,– oan de doar!

Kaarten kinne ek mei de tiid hjir op de webside besteld wurde fia it Eventbrite-systeem hjir boppe.
Hjir koste se ek €13,56 per stik. Dit is ynklusyf servicekosten en BTW.
Dizze kaarten kinne je thús sels útprinte of op de tillefoan stean litte en wurde by de yngong scand.
Kopiëre kin dus net!

Bob seit: “Ek aardich foar ien Bob de jierdei of sa!”

“Der stienen ek noch 2 kaartsjes Bob it boadskipperslistje!”

Buy now